Mehmet DİNLER
PROFICIENCY COMMITTEE CHAIRMAN
Hacı Rüstem PRİMOĞLU
VICE OF PROFICIENCY COMMITTEE
A.Akgün ALTUĞ
PROFICIENCY COMMITTEE MEMBER
Bayram Ali ÇATALBAŞ
PROFICIENCY COMMITTEE MEMBER
Turgay ÇELİK
PROFICIENCY COMMITTEE MEMBER
Fahri KARAKULLUKÇU
PROFICIENCY COMMITTEE MEMBER
Baha KALFA
PROFICIENCY COMMITTEE MEMBER